Szolgáltatás

Az internet alanyi jogon kellene, hogy járjon?

Az internet olyannyira szerves részévé vált a fejlett országok gazdaságának és az itt élők mindennapjának, hogy több szervezet is felvetette, alanyi jogon kéne járjon.

Nem kevesebbet állítanak tehát, mint hogy minden további feltétel nélkül (tehát előfizetési díj mentesen) megilletne minden embert az internet.

Az internetre, mint az emberek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség egyik fundamentumára tekinthetünk napjainkban. Az EU éppen emiatt iktatott be az internet hozzáféréssel kapcsolatos jogokat a jogrendszerébe, és tette követendő iránnyá az internet hozzáférés elterjesztését az egész EU minden polgárának.

Az olyan szolgáltatók, mint amilyen az Invitel is, már most mindent megtesz, hogy a lehető legtöbb ember juthasson hozzá megfelelő áron a szélessávú internethez.

Pontosabb lenne tehát a kérdés, ha úgy tennénk fel: az internet hozzáférés alapvető emberi vagy alkotmányos jogot kellene-e, hogy képezzen?

Ami alkotmányosan jár, még nem feltétlen ingyenes!

Általában elmondhatjuk, hogy attól, hogy valamit a jog szavatol, még nem válik ingyenessé. Mindenkinek joga van a munkához, de ettől még igenis időt, energiát és költségeket jelent a munkakeresés. Joga van mindenkinek a tanuláshoz is, ám ezt általában az adófizetők fizetik meg a diákok helyett.

Mit jelent a felhasználók számára az internet hozzáférés alanyi joga?

Az egyetemes szolgáltatás elve fogyasztóvédelmi szempontból azt fejezi ki, hogy mindenkinek joga van megfizethető áron való hozzáférésre elektronikus hírközlési szolgáltatókhoz az Európai Unió területén.

Az európai alapvető jogok a szolgáltatók számára is meghatároznak bizonyos kötelezettségeket a fogyasztók felé.

Köteles a fogyasztót idejében értesíteni amennyiben meg akarja változtatni a szerződési feltételeket.

Köteles biztosítani a fogyasztónak, hogy külön díj fizetése nélkül elállhasson a szerződéstől, amennyiben nem hajlandó elfogadni az új szerződés feltételeit, továbbá nem szabhat 2 évnél hosszabb hűségidőt.

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az internet esetében hiába válna alkotmányos alapjoggá a hozzáférés, ettől még nem feltétlen válna díjmentessé! Kiváltképpen azért, mert akkor is ki kell valakinek fizetni a szolgáltatás fenntartását és fejlesztését.